AEK LOGO

2023/2024 IKASTURTERAKO AURREMATRIKULA

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES

AUKERATU ZEIN IKASTARO EGIN NAHI DUZUN / ELIGE EL CURSO

On-line ikastaro bat egiteko aurrematrikula egiten ari zara / Estás haciendo la prematrícula para un curso on-line

Informazio gehiago nahi baduzu (ikastaro-motak, ordutegiak, prezioak...) galdetu zure euskaltegian

Si necesitas más información ( modalidades, horarios, precios...) pregunta en tu euskaltegi

 1. Hau datorren ikasturteko ikastarorako aurrematrikula da. Aurrerago matrikula formalizatu beharko duzu, dagokion epealdian. Ikastaroei buruzko informazio gehiago nahi baduzu (ordutegiak, prezioak...) galdetu zure euskaltegian
 2. Aurrematrikula egiteagatik %5eko deskontua izango duzu, eta aurrematrikulagatik ordaindutakoa, guztira ordaindu beharrekotik deskontatuko dizugu.
 3. Ikastaroan ez matrikulatzea erabakiko bazenu, aurrematrikularen %100 itzuliko genizuke, ikastaroa hasi baino lehen jakinaraziz gero. Behin ikastaroa hasita, matrikula itzultzeko ohiko baldintzak aplikatuko dira. Ikus hemen*
X

Hau ez da zure ikastaroaren ordutegi zehatza. Ez badakizu zer aukeratu, lasai. Matrikula formalizatzen duzunean, ordutegi zehatza aukeratu ahal izango duzu, eta ezin badizugu zuk nahi duzuna eskaini, aurrematrikula itzuliko dizugu

Estos no son los horarios exactos. Si no sabes que elegir, no te preocupes. Cuando formalices la matricula podrás elegir un horario concreto, y si no podemos ofrecerte el que tu quieres, te devolveremos el importe de la prematrícula

X

Espainiako estatuan jaioa edo bertako egoiliarra bazara, aukeratu NAN edo AIZ; bestela, 'Beste...'

Si has nacido o eres residente del estado español selecciona NA o AIZ; si no, 'Beste...'

X

*MATRIKULA ITZULTZEKO: BALDINTZAK

URRITIK EKAINERAKO IKASTAROAK (TRINKOAK ETA BARNETEGIAK IZAN EZIK)
Baja jakinarazpen data Itzulketa
Ikastaroa hasi baino lehen %100
Ikastaroaren lehen astean %90
Ikastaroaren bigarren astean %80
Ikastaroaren hirugarren astean %60
Hiru aste igaro eta gero %0
*Baja jakinarazten den egunetik aurrera jaso gabeko orduei dagokien matrikularen prezioa deskontatu egingo da, ikaslea ikasturte berean (urritik irailera) beste ikastaro batean matrikulatuz gero

NEGUKO IKASTARO TRINKOAK (HIRU HILABETEKOAK)
Baja jakinarazpen data Itzulketa
Ikastaroa hasi baino lehen %100
Ikastaroaren lehen astean %75
Ikastaroaren bigarren astean %50
BI aste igaro eta gero %0
*Baja jakinarazten den egunetik aurrera jaso gabeko orduei dagokien matrikularen prezioa deskontatu egingo da, ikaslea ikasturte berean (urritik irailera) beste ikastaro batean matrikulatuz gero

FORUKO BARNETEGIA (HILABETEKO MATRIKULA)
Baja jakinarazpen data Itzulketa
Ikastaroa hasi baino lehen %100
Ikastaroaren lehen astean %50
Astebete igaro eta gero %0
 1. Esta es la prematrícula del curso que viene. Deberás formalizar la matrícula más adelante en el periodo correspondiente. Si necesitas más información sobre los cursos (horarios, precios...) pregunta en tu Euskaltegi.
 2. Tendrás un descuento del 5% por realizar la prematrícula, y lo abonado por este concepto se te descontará del total de la matrícula.
 3. Si decides no matricularte, se te devolverá el 100% de la prematrícula, siempre que nos lo notifiques antes de comenzar el curso. Una vez comenzado el curso, se aplicarán las condiciones ordinarias de devolución de matrícula. Ver aquí*
X

*DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA: CONDICIONES

CURSOS DE OCTUBRE A JUNIO (EXCEPTO INTENSIVOS E INTERNADOS)
Fecha de comunicación de la baja Devolución
Antes del inicio del curso %100
Durante la primera semana del curso %90
Durante la segunda semana del curso %80
Durante la tercera semana del curso %60
Después de la tercera semana del curso %0
* El precio de las horas de clase no recibidas, contadas a partir de la notificación de la baja, será descontado de la siguiente matrícula, en caso de que el alumno se matricule en otro curso durante el mismo curso académico (de octubre a septiembre)

CURSOS INTENSIVOS DE INVIERNO (TRES MESES)
Fecha de comunicación de la baja Devolución
Antes del inicio del curso %100
Durante la primera semana del curso %75
Durante la segunda semana del curso %50
Después de la segunda semana del curso %0
* El precio de las horas de clase no recibidas, contadas a partir de la notificación de la baja, será descontado de la siguiente matrícula, en caso de que el alumno se matricule en otro curso durante el mismo curso académico (de octubre a septiembre)

INTERNADO DE FORUA ( MATRÍCULA MENSUAL)
Fecha de comunicación de la baja Devolución
Antes del inicio del curso %100
Durante la primera semana del curso %50
Después de la primera semana del curso %0

INFORMAZIO OHARRA / NOTA INFORMATIVA

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

 • Erabileraren arduraduna: AEK.
 • Xedea: matrikularen formalizazioa, kudeaketa akademikoa eta prestakuntzaren jarraipena.
 • Legitimazioa: kontratu bat gauzatzea.
 • Hartzaileak: zure datuak bankuari, inprentei eta herri-administrazioari jakinaraziko dizkiegu.
 • Eskubideak: zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatu egin ditzakezu, bai eta beste eskubide batzuk egikaritu eta datuen babesari buruzko informazio gehigarria ikusi ere, hemen: www.aek.eus

Información básica de protección de datos

 • Responsable del tratamiento:AEK.
 • Finalidad: formalización de la matrícula, gestión académica y seguimiento de la formación. Legitimación: ejecución de un contrato.
 • Destinatarios: sus datos se cederán a banco, imprentas y administración pública.
 • Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos y consultar información adicional de protección de datos, en www.aek.eus

Irakurri ditut nire datuen erabilerarekin eta lagapenarekin loturiko goiko baldintzak, eta onartu ditut. (ezinbestekoa da matrikula egiteko)(adierazi X-z zure onarpena)

He leido las condiciones relativas al tratamiento y cesión de mis datos y las acepto (imprescindible para poder matricularse) (marcar con una X su aceptación)

Jaso nahi dut euskalduntzearen arloan herri administrazioek bultzatzen dituzten kanpainei edota diru-laguntzei buruzko informazioa, baita EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA-ren hezkuntza-aukeren gainekoa ere, ohiko bitartekoen zein elektronikoen bidez.

Deseo recibir información sobre subvenciones y campañas relacionadas con la euskaldunización fomentadas por las administraciones públicas y recibir comunicaciones comerciales, tanto por medios ordinarios como electrónicos, sobre la oferta educativa de (EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA).

Baimena eman dio AEKri nire irudia Interneten eta sare sozialetan argitaratzeko, betiere helburua sustapena izanez gero.

Autorizo a AEK la captación de mi imagen y su publicación en internet y redes sociales con fines promocionales.

MESEDEZ, GORDE AURREMATRIKULA HONEN ERREFERENTZIA, EDOZEIN ERREKLAMAZIO EGITEKO BEHARREZKOA IZANGO DUZU ETA / POR FAVOR, GUARDA LA REFERENCIA DE ESTA PREMATRÍCULA. TE HARÁ FALTA PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN