Etiketaren artxiboa: prestakuntza

Zer egin daiteke blogean?

Jarduera oso ezberdinak landu dituzue. Batzuk, mintza-saioren bat dute oinarri, eta besteak ez dira jarduera zehatzak, jardueraren bat egiteko aukera ematen duten “materialak” baizik.

Mailari dagokionez B1, B2, C1 eta C2ko lanketak dira. Azken finean, mailak asko baldintzatu dezake-eta blogean egin beharrekoa.

Blogaren erabilerari, dagokionez, naturalena jardueraren amaieran kokatzea izango da. Gehienetan, egindakoa publikatzeko erabiliko baitugu. Ez da, ordea, blogak emango digun aukera bakarra, eta batzuetan lanketan bertan kokatuko dugu.

Esku artean dugun hau izan daiteke adibidea:


Bota, mezu honen iruzkin gisara, talde bakoitzak prestatutako lanketa.


Arrasateko saioa

Blogaren erabilera izango da gai nagusienetako bat. Horren gaineko lanketa hauek egingo ditugu:

  1. Ideia-jasa: jarri binaka eta bildu arbel honetan blogaren erabileraren gaineko proposamenak.
  2. Jasotako zerrenda denon artean errepasatuko dugu.
  3. Gure ikastaroetan jasotako zeregin hauetako bat aukeratu eta taldeka pentsatu zer egin dezakegun blogean jarduera horri lotuta.
  4. Blogean argitaratuko duzue proposamena sarrera honen iruzkin moduan.