egela.eus_ona.png
Irakurmena (02)

Aukeratu erantzun egokiak/ elige las respuestas adecuadas.

Nahi adina aldiz erantzun ahal izago duzu, baina zuzena ez den erantzun bakoitzak zure puntuazioaren portzentaia jaitsiko du/
Puedes responder cuantas veces quieras, pero cada respuesta erronea disminuira el porcentaje de tu puntuacion.