Saltatu nabigazioa

Mintzamena/ habla

Mintzamena neurtuko duzu lehenengo. Horretarako, grabazio txiki bat egingo duzu. Ondoren, egindakoa ebaluatu eta erreferentziazko hasiera-maila zehaztuko duzu. ¿Cómo crees que hablas en euskara? Ha llegado el momento de intentar descubrirlo.Tendrás que realizar una pequeña grabación y evaluar el trabajo, así conseguirás un nivel inicial de referencia, para poder proseguir con esta prueba de nivel..

Mikroa

Nola grabatu/ como grabar

Azalpen txiki bat grabatuko duzu, emandako gidoia jarraituz. Ondoren, grabatutakoa entzun eta ebaluatuko duzu.

  • Grabatzeko, sakatu "click to record".
  • Sakatu "allow".
  • Gelditzeko, sakatu "click to stop".
  • Sakatu "listen" grabatutakoa entzuteko.
  • Sakatu "retry" berriro grabatzeko.

Grabarás una pequeña explicación en base al guión, para después, escuchar y evaluar el trabajo realizado.

  • Para grabar pulsa "click to record".
  • Pulsa "allow".
  • Para parar pulsa "click to stop".
  • Pulsa "listen" para escuchar lo grabado.
  • Pulsa "retry" para volver a grabar.